auteur: Marco Diesman; oertech.nlDit document geld voor: [voornaam] [achternaam]>>>  rode op groen ZELF WIJZIGENAfkorting  VONAAfkorting Deel 1Deel 2onderwerparbeidsduuronderwijswekenweken beschikbaarlesuren/week 60minlesuren/week 50minlesuren/week 45minopslag klokuurklokurenKolom1lesuren 50minlesuren 45minBetrekkingsomvang%Opmerking1Opmerking2Opmerking3
8.1a. lesdefinitie;LET OPMentor / Coachzijn er vragen:oertech.nl/VoornaamVoornaamxwachtwoord: 'oertech'normbetrekking605045605045veranderd met FTEVragen of opmerkingen:
Contacturen metleerling(en)?AchternaamAchternaamx1 FTE16591CAO VO 2016-2017https://www.vo-raad.nl/themas/cao-vo/onderwerpen/cao-vo-2016-2017www.oertech.nl
HIERONDER INVULLENwachtwoord bladbeveiliging:oertech2.21 week36.86normbetrekking arbeidsduur van 36,86 uur per week
In een arbeidscontract staat de vergelijking met een normbetrekking Het aantal FTE. Fte staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek. <<<<< invullen FTE volgens contract.Let op: gebruik van deze spreadsheet sluit niet uit om zelf alles na te gaan.1FTE3.2op : 1-4-20175001 naar ratio
8.2Aantal lesuren<<<<< invullen [aantal lesuren per week] of [x] bij 1 FTEAls er andere afspraken zijn gemaakt over de lesurenDan blijven er ook andere taakuren over0XLesuren3.4LIO salaris1314150% van 1e trede LD
8.2Lesuren hebben bij "ons" op school (minuten)<<<<< invullen [aantal minuten per les] of [x]45lesduur3.5Bindingstoelage14591na 1 augustus (max)zie de voetnoot van 3.5
8.1b/8.2b. honorering van het voor- en nawerk (opslagfactor plus omschrijving inhoud);<<<<< invullen opslagfactor volgens P(G)MRDe opslagfactor, het hete hangijzer. Reken met de te geven lessenIk garandeer geen 100% foolproof en/of foutloos document. veel succes en plezier met invullen 1.7opslagfactor3.6Eindejaars7.4% naar rato
7.1 / 8.3De startende leraar heeft recht op een reductie van zijn lesgevende taak met 20% gedurende het eerste jaar en 10% gedurende het tweede jaar van de aanstelling.<<<<< invullen percentage [20] of [10] of [x] bij geen startende leraarOnder een startende leraar wordt verstaan de werknemer met een eerste reguliere aanstelling in een leraarsfunctie, ongeacht de omvang van de betrekking. De lesreductie heeft betrekking op de in het taakbeleid van de betrokken school vastgelegde lestaak bij een vergelijkbare aanstelling. Een voorafgaande LIO- of vervangingsaanstelling heeft geen beperkende invloed op deze afspraak.10xstarter3.6Eindejaars6.6% naar rato met VPL
8.1cc. maximum aantal lessen per week;<<<<< invullen aantal lesweken volgens P(G)MR bij 1 FTE37,8 weken maximale spreiding (voorbeeld CAO)23,8 lesuren van 50 minuten / week (voorbeeld CAO)37.8lesweken3.9Vakantie-uitk8% van het salaris
8.2werkdruk per week<<<<< invullen aantal klokuren per week volgens P(G)MR bij 1 FTEAls de FTE > 1, deze waarde aanpassen, zodat de werkdruk verdeeld isonderwijsdagen 189, kort jaar dan 18440BAPO uren!!40werkdrukweekuren5.2entreerechtLD
8.1/8.2werkdruk 8.1 en 8.2 per week tijdens 'alleen' beschikbaarheids weken<<<<< invullen aantal beschikbare weken volgens P(G)MRHet aantal lesweken kan nooit meer of gelijk zijn aan het aantal beschikbaarheidsweken40beschikbareweken6.1betrekkingsomvang45.008138903961Maximaal120% van normbetrekking
7.2.1.akeuzemogelijkheden en Invulling werkzaamheden : vermindering van de overige taken<<<<< [x][0][50] klokuren vermindering overige taken(1FTE)<<<<<<<<< individuele keuze: 7.2.1, vul de keuze in bij 'overige taken'. '50' of '0' of 'x' bij keuze 7.2.2. Lees 7.1/2 CAO00xbasisbudget6.2werktijden37.8in overleg met P(G)MRhttp://www.infowms.nl/home/
7.2.1.bkeuzemogelijkheden en Invulling werkzaamheden : vermindering van de lestaaklesuur per week (50minuten) minderx0basislestaak6.2.4werktijdfactor /FTEmax aanwezigheids dagdelenin overleg
7.2.3overgangsregeling en keuzemogelijkheden : 57 jaar en ouder : anders<<<<< 120 klokuren [x](niet) :sparen (o.a.verlof)/ [0]: lestaak<<<<<<<<< individuele keuze: 7.2.3, vul de keuze in bij 'overige taken'. '0' of 'x' bij keuze 7.2.3. Lees 7. CAO00xkeuze577.1individueel keuze501.033% vervanging wegens ziekte
7.4overgangsregeling en keuzemogelijkheden : 57 jaar en ouder : vermindering van de lestaaklesuren per week (50minuten) minder0keuze57lestaak7.1individueel keuze-0.2-0.2startende leraren1e jaar
7.2.657 jaar en ouder en anders<<<<< 170 klokuren [x](niet) :sparen(o.a.afbouw) / [0]: lestaak<<<<<<<<< individuele keuze: 7.2.3, vul de keuze in bij 'overige taken'. '0' of 'x' bij keuze 7.2.3. Lees 7. CAO00xextrakeus7.1individueel keuze-0.1-0.1startende leraren2e jaar
7.2.657 jaar en ouder en vermindering van de lestaaklesuren per week (50minuten) minder0extrakeuslestaak7.2.1.aindividueel keuze : vermindering van de overige taken50
FTEbetrekking in uren per jaarklokuren / jaar1659betrekkinginurenpjaar7.2.1.bInvulling werkzaamheden1 FTEvermindering van de lestaak-1-1.1111111111111501of lestaakof overige taken1 lesuur van 50 minuten of 50 klokuren overige taken
Docent heeft:De leerlingen hebben:onderwijsdagenDe onderwijsdagen geeft het aantal dagen lesdagen aanAan de hand van het aantal lesdagen kan de school het aantal lesuren voor de leerling bepalen189onderwijsdagen7.2.2.bkeuzemogelijkheden en tijd voor tijd4 laatste spaarjarenpas hiermaa op na 4 jaar
dagdelendagen in te roosteren* Daar waar scholen in de gelegenheid zijn om een weektaak van meer dan 0,9 in te roosteren in 9 dagdelen, zal dit daadwerkelijk nagestreefd worden.5dagenperweek7.2.2.c.individueel keuzeurenBij einde dienstverbandgeen mogelijkheid tot verlof gekregenuitbetalen uren
maximalewerkdruk lestaakklokurenlestaak van 750 klokurendit is maximaal bij 1 fte750werkdruklestaak7.2.357 jaar en ouder anders120verlofbudgetbetalen volgens 7.2.3.b
klokuren jaartaak - deskundigheids bevordering1576jaartaakmindeskundigheid7.2.457 jaar en ouder-3-3.3333333333333170(BAPO)let op a en b er is een keuze
klokuren per jaar / jaartaak(alle cijfers in klokuren)(Het jaartaak plaatje)jaartaakplaatje7.2.557 jaar en ouder170maximaal 4 dagenkeuze bij inzet 17010dagdelen max oproepbaar voor niet lesgevende taken
betrekkingsomvang1659betrekkingsomvang7.2.657 jaar en ouder-6-6.6666666666667340extra 100% betaalde 170 urenin te zetten bij de 170samen totaal -6 lesuur van 50 minuten
lestaak gerelateerdAnders10dagdelenroosteren7.2.7/857 jaar en ouder-6-6.6666666666667340maximaal 4 dagenBij einde dienstverband komt het niet opgenomen aanvullend verlof te vervallen.maximaal 3 dagen op te roepen en met behoud van vrije dagrecht op vervangend verlof
lestaak (cao)LET OP MAXIMAAL AANTALOVERSCHREDEN MET750lestaakuren7.2.1057 jaar en ouder-6-6.6666666666667340maximaal 4 dagendit kan niet veranderen
lestaakvermindering volgens 7.20KLOKUREN0lestaakverminderinguren7.2.14kapitaliseringkinderopvangpensioenaanspraken
opslagfactor lestaak1275525opslagfactoruren7.2.16uurtafiefbruto maand1/138x0.0072463768115942
overige taken tijdens lesweken237overigetakentijdenslesweken7.3eigen keuze7.2 is de keuze van de werknemer
deskundigheidsbevordering(cao)83deskundigheidsbevordering7.4overgangsregeling-3-3.3333333333333170zeer strikte eisen
overige taken buiten de lesweken64overigetakenbuitenlesweken8.1aa. lesdefinitie;in overleg met P(G)MRlees ook de bepalingen in 8.1deze punten moeten in de taakomschrijving duidelijk worden gemaakt
vermindering overige taken 7.20verminderingoverigetaken7.28.1b/8.2b. honorering van het voor- en nawerk (opslagfactor plus omschrijving inhoud);1.70.70.840.93333333333333in overleg met P(G)MRlees ook de bepalingen in 8.1deze punten moeten in de taakomschrijving duidelijk worden gemaakt
Omschrijving takentotaal van de overige takenOmschrijvingtaken8.1cc. maximum aantal lessen per week;Volgens CAO 37,8 maximale spreiding om de 189 lesdagen te halenweken gemiddeld19.8412698412723.80952380952426.455026455026in overleg met P(G)MRlees ook de bepalingen in 8.1deze punten moeten in de taakomschrijving duidelijk worden gemaakt
totaal overige takenlet op de werkdruk in lesweken301totaalvandeoverigetaken8.1c. maximum aantal lessen per week;onderwijsdagen189750vaak wordt gekeken naar het totaal aantal lesdagengemiddeld aantal lesdagen= 5x37,8189
17.2. Collectief professionaliseringsplan 83overige taken in lesweken, MOGEN NIET MEER ZIJN. Werkdruk per week in klokurenHet omschrijven en bepalen van de overige taken is meestal een heet hangijzer omdat de overige taken niet duidelijk omschreven zijn of op papier staan. Er is zoals je kan zien een verschil in overige taken tijdens lesweken en die tijdens beschikbaarheids weken. Beschikbaarheidsweken zijn dagen dat de school open is maar er geen leerlingen aanwezig zijn. Meestal de eerste week na de grote vakantie en de laatste schoolweek voor de grote vakantie. Het bijwonen van rapport vergaderingen tijdens lesweken is dus anders dan tijdens overgangsvergaderingen als er geen lesgevende taken zijn.invullenottijdenslesw18.1dd. deskundigheids bevordering;83600in overleg met P(G)MRlees ook de bepalingen in 8.1deze punten moeten in de taakomschrijving duidelijk worden gemaakt
invulleninvullenottijdenslesw2klokuren jaartaak - deskundigheids bevordering1576
invullen14.3invullenottijdenslesw38.1ee. omschrijving en normering in tijd van overige taken;in overleg met P(G)MRlees ook de bepalingen in 8.1deze punten moeten in de taakomschrijving duidelijk worden gemaakt
invullen15.1invullenottijdenslesw48.1hh. jaarlijkse evaluatie van het taakbeleid.in overleg met P(G)MRlees ook de bepalingen in 8.1deze punten moeten in de taakomschrijving duidelijk worden gemaakt
invullen11invullenottijdenslesw58.2werkdruk lestaak19.8412698412723.80952380952426.4550264550267507509001000vrij dagdeel750 klokuren lestaak max op jaarbasis37,8 weken maximale spreiding (voorbeeld CAO)23,8 lesuren van 50 minuten / week (voorbeeld CAO)
invullen10.4invullenottijdenslesw68.2werkdruk lestaak/week19.84126984127waarde lesvermindering023.80952380952426.455026455026
invullen overige taken tijdens lesweken >>>>>>>>invulleninvullenottijdenslesw7lesvermindering /week000
invullen77.4invullenottijdenslesw800verschilbijvaste uren0023.80952380952426.455026455026
invullen53invullenottijdenslesw98.2werkdruk per week19.8412698412723.80952380952426.45502645502640<<<<< in vullen aantal klokuren op invulbladvrij dagdeelDit is de minimale eis, hier kan een school dus niet overheen gaan36,86 klokuur volgens deel 1 (verplicht)in overleg met P(G)MR
invulleninvullenottijdenslesw108.2werkdruk per week40naar rato fteklokuren per week naar rato
invulleninvullenottijdenslesw11normbetrekking1659contr>>165916591659 klokuren jaartaakdeel 1 CAO (verplicht)
Verzin ietsinvullenottijdenslesw128.1b/8.2werkdruk lestaak+opslagfactor12751275750*opslagfactor
invullen264.2237<<< MAG NIET GROTER ZIJNtotaaltijdensleswaantal lesuren750750 lestaak - 7. uren aftrek
invullen overige taken tijdens beschikbaarheidsweken >>>>>>>>>invullenEr onstaan teveel overige taakureninvullenotbuitenslesw18.1b/8.2werkdruk e(h)-dminus 7.2.3.4.5.6301minus 7.2.1a1659-(lestaak+opslagfactor)tijd voor overige takendit is incl deskundigheidsbevordering
invulleninvullenotbuitenslesw28.1/8.2werkdruk 8.1 en 8.2 per week tijdens lesweken19.84126984127019.8412698412713.8888888888896.26984126984136.2698412698413401512De lesuren met opslag en de klokuren overige taken moeten dus niet meer zijn dan 36,86 uurbeschikbaarheid en lesweken zijn verschillend
Verzin ietsinvullenotbuitenslesw38.1/8.2werkdruk 8.1 en 8.2 per week tijdens 'alleen' beschikbaarheids weken40<<<<< in vullen aantal beschikbare weken op invulbladopslag jaar>>>52529.090909090909werkdruk e(h)-d/weekweken geen les2.229.090909090909641659:36,86= norm betrekking wekenaantal weken dat er geen les word gegeven maar wel aanwezig zijn voor taakuren: 2.2
invullen10.5invullenotbuitenslesw4lestijdvermindering totaal0=1576
invullenEr ontstaan te weinig overige taakureninvullenotbuitenslesw58.2/7.2/457 jaar en ouder19.8412698412717.80952380952419.7883597883666.818181818182vrije dagDit is een minimaal karakter.
invulleninvullenotbuitenslesw68.2/7.257 jaar en ouder19.8412698412723.809523809524-2.85714285714290vrije dagIemand die gedurende de laatste jaren wel 26,4 uur heeft gemaakt en wel 'BAPO' heeft betaald heeft dus gespaard en recht op compensatie. Minimaal dus 4 jaar, over 37,8 weken de 6,67 uur geen les(45min)Die geeft dus 1 jaar geen les, maar doet voor de overige uren hand en span diensten die het karakter hebben van zijn functie. Bijvoorbeeld ondersteuning aan leerlingen zodat de school aan de ondersteuningsplicht kan voldoen (remidial teaching)750 klokuren lestaak valt dus weg. Blijft over 1659-750=
invulleninvullenotbuitenslesw717.1/2/3personele lumpsum
invullen10.564<<< LET OPtotaalbuitenslesw17.4/5deskundigheidsbevordering8360083bij 1 FTE naar rato600
Totaal tekort / teveel klokuren overige taken26.3Totaaltekortteveelklokurenot22ARBOhttp://www.arbocatalogus-vo.nl/
8.1/8.2werkdruk 8.1 en 8.2 per week tijdens leswekenWerkdruk per weekwerkdruktijdenslesweken22Fris lokaal0http://www.arbocatalogus-vo.nl/media/1149/programma-van-eisen-frisse-scholen-september-2015-v3.pdfpagina 21 Licht
klokuren naar rato FTE40klokuren / weekklokurenratoFTE6.26.2.4Tenzij met de werknemer anders is afgesproken en/of met P(G)MR anders is overeengekomen, geldt voor de inzetbaarheid van de medewerker de volgende tabel:
naar ratoc. maximum aantal lessen per week;19.84126984127lesuren/week 60min19.8bij 37,8 wekenlesurenpweek60minWerktijdfactorMaximaal aantal dagdelen beschikbaar voor inzet in werkzaamhedenMaximaal aantal dagen in te roosteren voor werkzaamheden
naar ratoc. maximum aantal lessen per week;23.809523809524lesuren/week 50min23.8bij 37,8 weken (voorbeeld CAO)lesurenpweek50min
naar ratoc. maximum aantal lessen per week;26.455026455026lesuren/week 45min26.5bij 37,8 wekenlesurenpweek45min0.121
8.1b. honorering van het voor- en nawerk (opslagfactor plus omschrijving inhoud);13.888888888889klokuren / weekvoorennawerklessen0.222
8.1e. omschrijving en normering in tijd van overige taken;6.2698412698413klokuren / weekoverigetakentijdenslesweken10.333
8.1dd. deskundigheids bevordering;83klokuren83bij 1 FTE naar rato83deskundigheidsbevordering10.443
8.1/8.2werkdruk 8.1 en 8.2 per week tijdens 'alleen' beschikbaarheids weken29.090909090909klokuren / weekwerkdruk e(h)-d29.090909090909werkdruktijdenslesweken0.553
weken geen les2.2weken2.2aanwezigwekengeenles0.663
0.774
0.884
0.995
1105
* Daar waar scholen in de gelegenheid zijn om een weektaak van meer dan 0,9 in te roosteren in 9 dagdelen, zal dit daadwerkelijk nagestreefd worden.
6.2105
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaaabacadae