Rachel Baan (1969)
Rachel Baan (1969)ir
is in 1995 afgestudeerd aan de faculteit Technische Wiskunde en Informatica aan de TU Delft. In 2002 heeft zij de overstap gemaakt naar het onderwijs. Eerst als docent wiskunde (bevoegdheid HRO juni 2004) later als docent natuurkunde en techniek (bevoegdheid HRO juni 2007). Sinds 2013 geeft ze ook lessen informatiekunde (bevoegdheid Fontys maart 2014).

Op 7 oktober 2015 is Rachel uitgeroepen als Leraar van het Jaar 2015 voor het voortgezet onderwijs. In dat kader zal ze zich een jaar lang inzetten als ambassadeur voor het VO. Haar speerpunten zijn: vmbo-leerlingen zijn veel meer doeners dan denkers, kies voor techniek en meiden in de techniek

Marco Diesman (1962)
Marco Diesman (1962)Ing
heeft in 1995 de opleiding werktuigbouw aan de Hoge School Rotterdam afgerond. Hij is sinds 2002 werkzaam in het vmbo als docent natuurkunde (bevoegdheid HRO 2007) en techniek (bevoegdheid HRO 2007). Ook heeft hij een bevoegdheid als docent werktuigbouw ( Fontys 2001).
  • Na mijn HTS opleiding (afgerond in 1995) heb ik mij bezig gehouden met wet en regelgeving. Gestart met CE-markering, risicobeoordeling en sinds enige tijd vanuit de NVON met de CAO-VO. Meer lezen volg de link.

    CAO VO rechten en plichten

    Zijn er nog vragen of opmerkingen neem contact op.
    Advisering van directie, MR en docenten met betrekking tot CAO-VO doe ik gewoon.