Opzet lesmethode voor Techniek

De methode Elementen voor de vakken Techniek en Natuurkunde bestaat uit 3 delen voor klas 1 en 3 delen voor klas 2. Elk deel geeft een eigen thema dat als een rode draad door de hoofdstukken en opdrachten in het boek loopt. Daarnaast is er per thema een docentenhandleiding. In de docentenhandleiding vindt de docent werkbladen, antwoorden, toetsen en informatie voor het voorbereiden van het thema (benodigdheden per proef en werkstuk, bestellijsten, uitvoering van de proeven, e.d.).

Het boek voor de leerlingen is een leerwerkboek. De leerlingen hebben dus maar één boek en hoeven niet te switchen tussen een tekstboek en een werkboek. Sommige opgaven en proefverslagen worden in een apart schrift gemaakt.

Elk deel bestaat uit 5 hoofdstukken. De structuur van de delen is steeds hetzelfde.

Bij Techniek ligt de nadruk in klas 1 op het leren werken met verschillende gereedschappen en materialen (hout, metaal, kunststof, textiel, e.d.). In klas 1 wordt in principe met handgereedschappen gewerkt. In klas 2 worden de werkstukken technisch iets moeilijker. Ook hiet staat het jusit gebruiken van gereedschappen en materialen centraal. In klas 2 maken de leerlingen ook kennis met ontwerpen via de ontwerpcirkel.

Er kunnen 4 certificaten worden gehaald:

  • Solderen
  • Bunsenbrander (nask)
  • Figuurzagen
  • Tekenbord

Elk thema duurt ongeveer 9 weken, daarna volgt een toets. De toetsen en de onderbouwing van de toetsen aan de hand van de leerdoelen zijn opgenomen in de docentenhandleiding.