Wat wilt de bovenbouw?

In deze lijsten is een overzicht van de leerdoelen en vaardigheden in de methode van OER in relatie met diverse syllabi.

Techniek Syllabus Dienstverlening en producten (VMBO B/K/G)

Natuurkunde Syllabus NASK1 (VMBO B/K/GT)

Leerdoelen

Aan elke vorm van onderwijs liggen leerdoelen ten grondslag. De leerdoelen voor het vakgebied Mens en Natuur (waar Techniek en Natuur-/Scheikunde  onder vallen), zijn door het ministerie van OCW vastgelegd in 8 kerndoelen.

De kerndoelen zijn door het SLO uitgewerkt en geconcretiseerd naar leerdoelen in het document “SLO-Concretisering-van-de-kerndoelen-Mens-en-Natuur“.

De methode Elementen voor Techniek en Nask dekt met de zes thema’s alle leerdoelen volledig af. Om de kwaliteit van de leermiddelen en toetsen van de methode Elementen te waarborgen, zijn de leerdoelen per thema vastgelegd. De docent kan deze leerdoelen dan ook gemakkelijk gebruiken om tijdens de lessen te controleren of de leerling het gewenste kennisniveau heeft behaald.

Download de leerdoelen (toetstermen) per thema (pdf):

Thema 1 Toetsmaterialen
Thema 2 Veiligheid
Thema 3 Water
Thema 4 Communicatie
Thema 5 Wonen
Thema 6 Sport en Spel