Opzet van de lesmethode voor natuurkunde

De methode Elementen voor de vakken Techniek en Natuurkunde bestaat uit 3 delen voor klas 1 en 3 delen voor klas 2. Elk deel geeft een eigen thema dat als een rode draad door de hoofdstukken en opdrachten in het boek loopt. Daarnaast is er per thema een docentenhandleiding. In de docentenhandleiding vindt de docent werkbladen, antwoorden, toetsen en informatie voor het voorbereiden van het thema (benodigdheden per proef en werkstuk, bestellijsten, uitvoering van de proeven, e.d.).

Het boek voor de leerlingen is een leerwerkboek. De leerlingen hebben dus maar één boek en hoeven niet te switchen tussen een tekstboek en een werkboek. Sommige opgaven en proefverslagen worden in een apart schrift gemaakt.

Elk deel bestaat uit 5 hoofdstukken. De structuur van de delen is steeds hetzelfde.

In de boeken zijn de vakken Natuur-/Scheikunde en Techniek gelijk verdeeld. In klas 1 wordt bij natuurkunde vooral kennis gemaakt met de verschillende onderwerpen. In klas 2 vindt verdieping plaats en worden er ook met formules gewerkt.

Elk thema duurt ongeveer 9 weken, daarna volgt een toets. De toetsen en de onderbouwing van de toetsen aan de hand van de leerdoelen zijn opgenomen in de docentenhandleiding.