Opzet van de methode

Eén van de 21ste eeuwvaardigheden is ICT-geletterdheid. Dat houdt in dat leerlingen niet alleen basisvaardigheden leren, zoals het werken met een tekstverwerkingsprogramma of het maken van een presentatie, maar dat ze ook informatievaardigheden leren, mediawijs worden en leren processen op te delen in kleine stappen (“computational thinking“).

Onze methode Elementen neemt de leerling mee door het hele scala aan vaardigheden en legt de basis voor ict-geletterdheid! Deze methode is opgezet in samenwerking met het mbo (Da Vinci Dordrecht) en garandeert een doorgaande leerlijn van klas 1 tot de ICT mbo opleidingen.

Het boek voor de leerlingen is een leerwerkboek. Het boek is dus leidend in het leerproces van de leerling, maar niet sturend. Het leerling heeft vrijheid in de volgorde en tempo waarin de onderwerpen worden gedaan. Daarnaast gebruikt de leerling uiteraard de computer. Het is belangrijk dat iedere leerling met een eigen computer kan werken, zodat iedereen leerling zijn eigen leerproces kan doorlopen, maar samenwerkingen is goed mogelijk.

Elk deel bestaat uit 5 hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat uit 4 bladzijden (A5) theorie waarin de leerling steeds nieuwe kennis op doet en nieuwe vaardigheden leert. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een eindopdracht waarbij de leerling laat zien dat hij/zij het geleerd tijdens de theorie kan toepassen.

Bij de ontwikkeling van onze ICT lesmethode en bij het opzetten van het VMBO profiel Dienstverlening en Producten, werken we nauw samen met het da Vinci college in Dordrecht.

 

Onze doelen

Hierbij hebben wij drie doelen:

 

  • Het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn van VMBO klas 1 tot MBO.
  • Het kennis laten maken met de ICT in de brede zin van het woord, zodat alle leerlingen een goede basis hebben in ict-geletterdheid.
  • Het bieden van een gedegen basis waarop het MBO kan doorborduren, zodat het MBO sneller en verder kan verdiepen.