Waarom is programmeren zo belangrijk?

“….Onze leerlingen groeien op in een maatschappij waarin computers centraal staan: smart-phones, tablet, digitale televisie, slimme thermostaat…. Dat maakt het verleidelijk te denken dat begeleiding van jonge mensen overbodig is geworden, maar niets is minder waar. Goed functioneren in de moderne samenleving vereist inzicht in de impact en in de beperkingen van ICT….” (1)
“….Als je kinderen leert programmeren, leer je ze niet alleen begrijpen, je leert ze creëren….”(2)

(1) uit Digitale geletterdheid in het voorgezet onderwijs van het KNAW
(2) uit Mijn Kind online