OER Elementen

De methoden van Ooi en Ram Educatief Ingenieursbureau heten Elementen. Elementen als bouwstenen voor de leerlingen om tot een bepaald doel te komen. En zoals elementen aarde, vuur, water en lucht samen een geheel vormen, zo vormen de thema’s aarde, vuur, water en lucht en de daar op volgende bouwstenen een volledige lesmethode.

De methoden dekken het curriculum af van de onderbouw vmbo techniek en natuurkunde en van informatiekunde.
En sluiten aan op de 10 profielen in de bovenbouw

Wat voor (techniek)type ben jij? Doe de test!

Ga naar de test

Uitgangspunten

Alle methoden Elementen van Ooi en Ram zijn gebaseerd op een drie belangrijke uitgangspunten:

De individuele leerling staat centraal
De leerling werkt op zijn eigen tempo, de voortgang wordt bijgehouden met een voortgangssysteem en in het boek van de leerling. De leerling heeft een bepaalde keuze vrijheid in de opdrachten die gemaakt worden.

De leerling leert zelfstandigheid
De leerwerkboeken hebben een vaste structuur en zijn zodanig opgezet dat de leerling zonder enige uitleg aan de slag kan. Het boek is opdracht gestuurd, er worden korte duidelijke zinnen gebruikt, er wordt weinig theorie uitgelegd (de leerlingen leren door te ontdekken en te doen), de opbouw van de boeken zijn steeds hetzelfde, de opmaak is rustig en in zwart-wit. Bovendien kunnen de leerlingen bij veel opdrachten samenwerken.

De leerling is gemotiveerd en werkt met plezier
Om de leerlingen gemotiveerd te houden en de aandacht vast te houden, wordt gewerkt met veel variatie in de (cognitieve) opdrachten en veel doe-opdrachten (leren met je handen en leren door zelf te ontdekken) in de vorm van proefjes, kleine (proef)werkstukjes maken en (klokhuis)filmpjes kijken. De leerdoelen zijn haalbaar in een tijdsinspanning van 1 tot 2 lessen en dus heeft de leerling steeds snel een succesbeleving. De werkstukken zijn alle attractief voor de leerling.

Ons motto is: als de leerling het mee naar huis wil nemen, is het goed!