Feit: het bedrijfsleven vraagt om technisch personeel en dat wordt door de technologisering van de maatschappij alleen maar meer.
Feit: scholen kunnen steeds moeilijker aan bèta docenten komen: techniek, natuurkunde, wiskunde en ict.
Feit: de dagopleidingen voor leraren techniek zijn op 1 na gesloten en het aantal aanmeldingen neemt af.
Feit: de techniek opleidingen op VO scholen en vmbo scholen in het bijzonder staan onder druk: steeds meer scholen stoten techniek in de basisvorming af en ook ICT of ICT-geletterdheid staat nauwelijks in het curriculum.

Gevolg: steeds minder leerlingen komen in aanraking met techniek, steeds minder leerlingen kiezen voor een technische opleiding (in het bijzonder in het vmbo)

Bedrijven schreeuwen om technisch personeel, scholen kunnen geen bèta technische docenten meer krijgen en daarmee is de cirkel rond!

Het is misschien een kip en ei verhaal? Nee, ik vind dat alles begint bij de techniek docent. Want die is degene die de leerlingen kennis laat maken met techniek en die ze kan enthousiasmeren voor techniek. Dan krijg je leerlingen die kiezen voor techniek, technische beroepen in gaan en misschien zelfs wel voor het beroep bèta docent kiezen.

Dit probleem is natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. Het ministerie van OCW heeft het probleem opgepikt en de aanjager van het TechniekPact – Doekle Terpstra – gevraagd naar een oplossing te zoeken. Ik heb de mooie kans gekregen plaats te nemen in de Denktank Omdenkers van TechniekPact waarin ook het middelbaar onderwijs, de HBO opleiding en het bedrijfsleven vertegenwoordigd waren.  Wij zijn het met elkaar eens dat het tekort aan bètadocenten niet een probleem is van de scholen alleen, dat het teruglopende van aantal aanmeldingen niet een probleem is van de hoge scholen alleen en dat het personeelstekort in de technische sector niet een probleem is van het bedrijfsleven alleen. We zijn er van overtuigd dat de oplossing alleen kan liggen in een goede en vergaande samenwerking van deze drie grote spelers.

Maar het begint bij goede en gedreven docenten techniek: dus iedereen die nog twijfelt, iedereen die misschien wel eens gedacht heeft “misschien is het onderwijs wel wat voor mij”, iedereen die een steentje wil bijdrage aan het levenspad van de kinderen, pubers of jong volwassenen. Stap over die drempel en kies voor een carrière in het onderwijs, kies voor het bèta onderwijs!

In de klas 4WP_20150204_003 WP_20151006_015