• Wat een gedoe, ik kom toch om les te geven.
  • De uren kunnen me wat.
  • Maar zoveel taken kan helemaal niet
  • Ik loop geen pauzewacht, dat heb ik geregeld
  • Ik heb extra lesuren omdat het anders niet rond kwam, nu heb ik geen taken

Je kan ze wel de opmerkingen als er gesproken wordt over lesuren, klokuren en taakbeleid.
Iedereen moet binnen de school op een evenredige manier zijn steentje bijdragen.

Waarom?

Voor het welbevinden van de leerling?
Voor het welbevinden van de docent?
Voor beide ?
Hoeveel lessen moet een leerling volgen?
Hoeveel lessen moet een docent geven?
Hoe lossen we uitval op?

Allemaal vragen waarvan er een aantal vast staan in de CAO-VO en een aantal voor een deel.

Ik heb de vrijheid genomen om een overzicht te maken van een aantal hete hangijzers volgens de CAO-VO
Dit overzicht is vrij te downloaden: CAO-VO-2017v11a.xls
(versie 6: nu met de individueel keuze budget volgens 7.1)
(versie 7: nu met jaartaak overzicht en overige taken)
(versie 8: meer op volgorde en met voorwaarden)
(versie 9: printbare versie)
(versie 10: met een deel invulling van levensfasebewust personeelsbeleid)
(versie 11a: met startende docenten en vast aantal lesuren per week en meer)

Meer over de CAO en je lokaal: cao rechten en plichten

Natuurlijk garandeer ik geen foutloos document.

Marco Diesman