“En… heb je het nou druk met dat leraar-van-het-jaar -zijn?” Is een vraag die ik regelmatig krijg. Ik merk dan veel mensen om mij heen niet goed kunnen inschatten wat dat nou precies is, dat leraar-van-het-jaar-zijn. En dat is niet zo gek, want ik had zelf ook geen idee!

Maar het antwoord is: ja best wel, volgens mij…. Want wat heb ik nou eigenlijk allemaal gedaan wat ik normaal niet zo doen? Waar ben ik nou allemaal geweest, waar ik anders waarschijnlijk niet zou zijn geweest? Wie ben ik nou allemaal tegengekomen, die ik normaal niet zou tegenkomen?

Dus heb ik de kerstvakantie ten baat genomen om alles van de afgelopen maanden eens de revue te laten passeren. Eens even kijken …. de media was er als de kippen bij en ik heb interviews gegeven voor dagbladen, weekbladen, personeelsbladen, vakbladen, websites, radio en zelfs voor televisie . Ik heb dan ook thuis al een la vol leuke artikelen! Dan heb ik nog een blogs geschreven  voor scholieren.com, het museum en hier op mijn eigen website.

Dat zijn de dingen waarvoor je de deur niet uit hoeft. Maar ik ben ook veel op pad geweest: meegewerkt aan twee congressen, op bezoek bij onder andere de VO-Raad, bij OCW, de gemeente Dordrecht, bij het Nivoz een ontzettend knappe en intrigerende lezing bijgewoond van Freek de Jonge, Freek de Jonge een hand gegeven, met Freek de Jonge op de foto, een foto van mij met Freek de Jonge naar mijn vader gestuurd (“Kijk pa, ik geef Freek de Jonge toch zomaar een hand!!”). Oh sorry, ik dwaal af ….

Ik heb dus ook veel interessante mensen ontmoet. Behalve Freek de Jonge, heb ik bijvoorbeeld ook mensen ontmoet van het SLO, van VHTO, beleidsmedewerkers van OCW, de directeur van het onderwijsmuseum in Dordrecht, jonge studenten, vele collega’s uit het vakgebied en natuurlijk niet te vergeten de drie andere leraren van het jaar: Lonneke Thijs van het speciaal onderwijs, Wouters Siebers van het PO en Diederick de Vries van het MBO. Deze drie leraren zijn ook enorme kanjers en de uitstapjes met z’n vieren zijn extra gezellig.

In drie maanden tijd heb ik dus al veel gedaan wat ik normaal niet zou doen, op veel plaatsen geweest waar ik anders niet zo gauw zou komen en vooral veel mensen ontmoet, die ik anders niet zou hebben ontmoet. Ik heb het best wel druk met dat leraar-van-het-jaar-zijn.

En 2016 belooft nog veel goeds!
Iedereen de allerbeste wensen: volg je hart – volg je passie!