Maandag 18 april 2016. Ik haal ’s ochtends de krant uit de brievenbus en zie tot mijn grote vreugde en verbazing mijn zelf direct en indirect op de voorpagina staan: “Baan als leraar én bij bedrijf (..)”  Trouw kop 2060418

 

Het voelt alsof ik een horoscoop lees: mijn toekomst is niet alleen in het onderwijs, maar ook in het bedrijfsleven. Een mooie combinatie die goed bij mij zou passen. Maar deze kop gaat natuurlijk niet over mij persoonlijk, maar is de uitkomst van de compressie denktank bestaande uit 9 mensen vanuit het bedrijfsleven, Hogeschool, VO en HBO, waarin ik 1,5 maand heb geparticipeerd met als aanvoerder Doekle Terptra van TechniekPact. Het is ons gelukt om met een, zoals Trouw het noemt, ‘onorthodox plan’ te komen om het schreeuwend tekort aan docenten in bètavakken aan te pakken.

Dit plan hebben Doekle en ik ’s middag tijdens de Jaarconferentie van techniekpact overhandigd aan minister Bussemaker. Dat is prachtig: voorpagina nieuws, de minister accepteert en onderstreept het belang van ons rapport en de aanbevelingen daarin! Maar hiermee zijn we er natuurlijk nog niet.

IMG-20160418-WA0004.scale-140

 

Zoals Doekle Terpstra ook steeds weer zegt: Techniekpact is een doe-pact. Dus we moeten aan de slag. De regio Brabant valt de eer te beurt om te starten met drie regionale fieldlabs:

  1. Een circulaire pool van mensen uit het bedrijfsleven en onderwijs die experimenteren met duaal leraarschap en vakmanschap in het bedrijf
  2. Ontwikkeling voor de Academie Bètatechniek waarbij wordt ingezet op dubbele kwalificatie en met nadruk op de mens centraal. De academie scout op scholen en in het bedrijfsleven op zoek naar nieuw talent.
  3. Aantrekkelijke loopbanen door strategisch HRM beleid door onderwijs, het bedrijfsleven en opleidingen samen.

Dus ik zou zeggen: kom maar op met die fieldlabs! Ik zou het geweldig vinden om ook hierbij een rol te kunnen spelen. Om betrokken te zijn bij het opleiden en uitwisselen van leraren in de bètatechniek, het vormgeven van de Academie bètatechniek of plaats te nemen in de circulaire pool bedrijfsleven en onderwijs. Want als we intensief samenwerken met en in het bedrijfsleven, dan kan het onderwijs voor onze leerlingen alleen maar beter worden: beter aansluitend bij de praktijk, dicht bij de vernieuwingen – want de veranderingen in de techniek gaan snel en met enthousiaste en gemotiveerde leraren die hun energie enerzijds uit de leerlingen en het onderwijs halen en anderzijds uit het bedrijf waarin ze werkzaam zijn.

De perfecte combinatie om leerlingen te interesseren, te motiveren en te enthousiasmeren voor techniek: want ze zien wat de mogelijkheden zijn en hoe belangrijk techniek voor onze samenleving is. Leerlingen van 14 jaar die moeten gaan kiezen, weten vaak nog niet goed wat ze willen. Maar als ze mogelijkheden zien en toekomst perspectief, dan krijg je ze in beweging. En actie is reactie: meer leerlingen kiezen techniek, dat levert meer bètatechisch geschoolde mensen – wat van groot belang is voor het bedrijfsleven – en het levert ook leerlingen die zien hoe leuk het beroep van docent bètatechiek is al of niet in combinatie met het bedrijfsleven en de mogelijkheden die dat biedt. Met andere woorden een win-win-win situatie dus!