Speech Paul Rosenmöller VO-congres 31 maart 2016

Er zijn leraren die op een verjaardagsfeestje niet durven te vertellen dat ze docent zijn, want men vind je een ‘sukkel’ als je met jouw opleiding voor de klas gaat staan. Andere leraren zijn zo druk, dat ze niet eens meer aan verjaardagsfeestjes toekomen…

(10:30) Het imago van de leraar MOET omhoog – in eerste plaats door de mensen in het onderwijs de nodig beroepstrots te laten uitstralen. Het leraarschap is een moeilijk maar prachtig beroep. De passie van leraren is vaak enorm en de is heel behoorlijk in het Nederlands onderwijs. Het lijkt een vanzelfsprekendheid: onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind en voor de samenleving als geheel. Met het uitspreken van waardering zijn we er niet. Het huidige onderwijs is teamwerk waarbij leraren, schoolleiders en bestuurders samenwerken in een professionele en lerende omgeving. De leraar moet het eigenaarschap pakken, maar hij moet ook gefaciliteerd worden.

(14:10) Ooit was taakbeleid een middel tegen werkdruk, nu leidt het vaak tot meer werkdruk: een gevecht om uren. Het hoort bij een cultuur van wantrouwen, terwijl de toekomst vraagt om vertrouwen met een hoge mate van autonomie. Moet het taakbeleid niet drastisch worden hervormd, dan wel afgeschaft?

(tot 16 min)