Flexibiliteit, leerling gericht en duidelijke leerdoelen. Een overzicht vind je hier.

Techniek is bouwen en ontwerpen, aanleren van vaardigheden en gestructureerd werken, kennis van materialen en gereedschappen.

De lesmethode voor techniek heeft een directe relatie met de natuurkunde. De onderwerpen van de natuurkunde komen terug in de hoofdstukken van het techniekboek.

Natuurkunde onderzoekt en beschrijft eigenschappen van materie, straling en energie.

In de lesmethode Natuurkunde maakt de leerling kennis met de verschillende facetten van de natuurkunde zoals beschreven in de kerndoelen voor het VO, waarbij leerjaar 2 een verdieping is van leerjaar 1 en het abstractie niveau hoger is.

ICT (Informatie- en Communicatie– Technologie) houdt zich bezig met informatiesystemen, telecommunicatie en computers.

In de lesmethode voor informatiekunde maakt de leerling met alle facetten computertechnologie, zodat iedere leerling een gedegen basiskennis heeft en leerlingen een bewuste keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding in de ICT.